O udruzi

Udruga oštećenika kreditnih zadruga je nastala kao posljedica ilegalnog i nemoralnog poslovanja inozemnih kreditnih institucija koje su lihvarile preko 15 000 građana Republike Hrvatske, te nastojale oteti njihovu imovinu. Pravo na dom je temeljno ljudsko pravo koje se garantira svakom građaninu RH, a poslovanjem pohlepnih i neodgovornih financijskih institucija ono je bilo ugroženo. Nezavisni zastupnik u Hrvatskom Saboru Marin Škibola je u u travnju 2017. godine predložio Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom (NARODNE NOVINE)  koji je jednoglasno usvojen i postao sastavni dio hrvatskog zakonodavnog poretka. Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem sklopljenih u RH je  nastao  kao  posljedica  ugroze  građana,   s  ciljem  da  ih  se  zaštiti, te da se zaštiti  njihova  imovina, narušeni  javni  i  ustavnopravni  poredak. Svrha udruge je pružiti pravnu sugestiju i biti u korespodenciji sa oštećenicima kreditnih zadruga, kako bi ostvarili svoja prava na sudovima pod novim zakonodavnim okvirom namijenjenim upravo navedenoj problematici. Udruga će se baviti i društveno korisnim radom za društvo, te participirati u mnogim aktivnostima.